SMAS Specialistisch Medisch Adviesbureau voor Slachtoffers

ONZE ADVIES-TARIEVEN
Eerlijk, duidelijk en transparant

Medisch specialistisch advies

De kosten voor medisch specialistisch advies van SMAS bedragen € 250,- euro per uur excl. BTW voor normale adviezen. Het tarief voor secretariële ondersteuning is € 110,- per uur.


Voor de berekening van de gemaakte specialistische uren wordt een vast tarief berekend per dossierdeel. Daarnaast maakt u gratis gebruik van ons documentatiesysteem om uw dossiers / documenten op een veilige wijze met ons te overleggen.


De gebruikte tijd wordt door ons als volgt berekend: