SMAS Specialistisch Medisch Adviesbureau voor Slachtoffers

UNIEK DOCUMENTATIESYSTEEM

Voor het opslaan van medische gegevens

Hoe werkt het?

VEILIG MEDISCH ADVIES
GEEN PRIVACY GEVOELIGE EMAILS

Medische adviezen worden binnen het systeem gepubliceerd. U krijgt een e-mail bericht dat er een document voor u klaarstaat. Na inloggen kunt u dit document inzien. U kunt binnen het documentatiesysteem rechtstreeks communiceren met de medisch adviseur via berichten. E-mailen van privacygevoelige informatie is daarom niet meer nodig.

De gegevens vallen binnen SMAS onder het medisch geheim en zullen derhalve ook worden bewaard gedurende de bewaartermijn die voor medische gegevens wettelijk is vastgesteld. Na afsluiting van uw dossier zal het dossier bij ons worden gearchiveerd waarna de bewaartermijn ingaat.

DOCUMENTEN UITWISSELEN

SNEL & EFFICIENT ORDENEN

Het systeem helpt u de documenten te ordenen. De documenten kunnen te allen tijde door u worden ingezien, ge-upload of gedownload. U kunt zelf bepalen of u uw medewerkers ook toegang verleent en tot welke dossiers dan. De medisch adviseur wordt door SMAS toegewezen, tenzij u een specifieke voorkeur aandraagt. Binnen SMAS zal het dossier alleen zichtbaar zijn voor de beheerder en de behandelend medisch adviseur, daarmee een maximale privacy garanderend.

SAMEN STERK

OP EEN VEILIGE MANIER

Als u gebruik wilt maken van onze diensten kunt u zich registreren in ons systeem zodat u toegang krijgt tot een afgesloten deel van het systeem waar alleen u en onze medisch adviseur toegang toe hebben. 
Per cliënt kunt u een dossier aanmaken. U hoeft dus niet meer zelf een medisch dossier bij te houden.

U kunt alle medische gegevens van uw cliënt geordend uploaden inclusief de beeldvormende onderzoeken.

AVG VEILIG

VOLDOET AAN ALLE EISEN

Het door ons gehanteerde systeem voor beheer van de medische gegevens voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bovendien aan de ISO 27001 (Global) en NEN7510 (Nederland) vereisten. De gegevens worden beheerd op onze eigen server die op verschillende wijzen is beveiligd tegen gegevensverlies. De data worden in Nederland bewaard en zijn alleen toegankelijk met een dubbele toegangscode. Back-up vindt binnen Europa plaats. Er is beveiliging tegen DDOS aanvallen en de server voldoet aan de meest uitgebreide systeemvereisten en beveiligingseisen van Nederland, de Europese Unie en de USA.
BEWAAR UW CLIENT GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIER