SMAS Specialistisch Medisch Adviesbureau voor Slachtoffers

GRONDIG DESKUNDIG ADVIES

Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten 

SMAS heeft overeenkomsten gesloten met een groot aantal medisch specialisten die adviseren op hun vakgebied en daarbij ook onderling elkaar raadplegen als het vakgebied overstijgende problematiek betreft.


U krijgt daardoor gemiddeld een beter inzicht in de problematiek, complicatierisico’s, verhoogde risico’s, behandelmogelijkheden en een up-to-date inzicht in de huidige beroepsmatige en wetenschappelijke inzichten van dat wat er met het slachtoffer aan de hand is. Ook in de beroepsgroep bekende beperkingen die bij bepaalde letsels optreden / gezien worden in de kliniek, kunnen op basis van de klinische ervaring met vele patiënten onderbouwd worden besproken.

SMAS zorgt er voor dat de specialist die het best bij uw zaak past wordt ingezet, tenzij u zelf een voorkeur aangeeft.


Onze specialisten zijn nog werkzaam in de kliniek of hebben ruime klinische ervaring. Het is niet ongebruikelijk dat meerdere specialisten adviseren in hetzelfde dossier als er sprake is van multipele pathologie. U bent dus verzekerd van een deskundig advies gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse praktijk.


Al onze medisch specialisten zijn getraind in het geven van advies in lekentaal en binnen het juridisch kader waarbinnen u uw werk doet.

Daartoe wordt structurele bij– en nascholing gegeven waarin onder andere het medisch en juridisch causaal verband, geldende wetgeving, protocollen en kennisdocumenten (bijvoorbeeld kennisdocument aspecifieke klachten en de zin en onzin van een FML) aan bod komen.

De adviezen voldoen aan de GBL medische paragraaf en de GOMA.
BEWAAR UW CLIENT GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIEREERLIJK, TRANSPARANT EN DUIDELIJK. BEKIJK HIER ONZE TARIEVEN.