X

 

 

TARIEVEN
ADVIES & VEILIG
Duidelijk en transparant

Medisch specialistisch advies

De kosten voor medisch specialistisch advies van SMAS bedragen €215,- euro per uur excl. BTW voor normale adviezen. Voor de berekening van de gemaakte uren wordt een vast tarief berekend per dossierdeel. U maakt gratis gebruik van ons documentatiesysteem om uw dossiers / documenten op een veilige wijze met ons te overleggen.

 

De gebruikte tijd wordt door ons als volgt berekend:

Activiteit Minuten
Aanvraag lezen 3-6
Brief lezen (maximaal 4 pagina’s) 6
Expertise rapport bestuderen 45-120
Arbeidsdeskundigen rapport bestuderen 12-18
Medisch advies wederpartij bestuderen 12
FML bestuderen 18
Huisartsen journaal (per pagina) 3
Dossieronderzoek (altijd bij aanvullend advies) 18
Literatuurstudie (per gerefereerd artikel) 12
Schrijven medisch advies (per pagina) 15

Medische haalbaarheidsonderzoeken

Bij MHO’s (medische haalbaarheidsonderzoeken) kan, indien cliënt daarvoor in aanmerking komt, worden gewerkt met een progressief tarief bovenop het door de Raad voor de Rechtsbijstand toegekende tarief op voorwaarde dat het daartoe bestemde formulier naar de RvR is gestuurd en goedkeuring is verleend (kopie aan medisch adviseur) en daarnaast 5 “normaal betalende” dossiers per aangeboden MHO worden geleverd.

Voor medische haalbaarheidsonderzoeken dient een offerte te worden aangevraagd.

 

NU OFFERTE AANVRAGEN

Specificatie wordt standaard meegestuurd met de factuur.

Jaarlijkse indexering van het tarief vindt plaats op 1 januari van ieder jaar.

Doordat Smas het gehele proces splitst, worden alle acties en werkzaamheden toegewezen aan de juiste medewerkers. Dit betekent dat u voor werkzaamheden van ons secretariaat een ander, lager tarief betaalt 
dan voor het advies van onze medisch adviseur. Op die manier werken wij efficiënt  en kunnen wij een reëel tarief aanbieden. 

 

 

BEWAAR UW CLIENT GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIER.

 

DIRECT AANMELDEN

 

 

 

  • SMAS BV
  • Hoofdvestiging : 't Harde 24, 9752VD Haren Gn
  • Nevenvestiging : Keulenstraat 8c, 7418ET Deventer
  • kvk: 73944904