X

 

 

TARIEVEN
ADVIES & VEILIG
Duidelijk en transparant

Per 1-1-2020 zullen de tarieven voor medisch advies gelijk blijven. De tarieven voor secretariële ondersteuning moeten helaas worden verhoogd naar €100,- per uur vanwege kostenstijging. 

Medisch specialistisch advies

De kosten voor medisch specialistisch advies van SMAS bedragen €215,- euro per uur excl. BTW voor normale adviezen. Voor de berekening van de gemaakte uren wordt een vast tarief berekend per dossierdeel. U maakt gratis gebruik van ons documentatiesysteem om uw dossiers / documenten op een veilige wijze met ons te overleggen.

De gebruikte tijd wordt door ons als volgt berekend:

SPECIFICATIE:
Activiteiten Medisch Adviseur Min.
Niet-medische stukken
Aanvraag opdrachtgever lezen 3-6
Rapport Arbeidsdeskundige bestuderen 12-18
FML bestuderen 18
Bezoekrapport: tenminste 6
E-mails / brieven: tenminste 6
Telefonisch overleg / e-mail contact (b.v. met opdrachtgever) 6-?
Medische stukken
Bij vervolgadvies: lezen voorgaande advies (adviezen): per advies 6
Bij vervolgadvies: dossierstudie (medische stukken): tenminste 6
Brief lezen (per 4 pagina’s) 6
Huisartsen journaal (per pagina) 3
Medisch advies wederpartij bestuderen 6-12
CD-roms uitlezen en beoordelen 6-?
Literatuurstudie (per volledig gelezen artikel) 4-12
Schrijven medisch advies (per pagina) 15
Expertiserapporten
Expertise rapport bestuderen 30-?
Brief aan deskundige 6-?
Activiteiten die door secretariaat SMAS-advies worden uitgevoerd
Scannen medische stukken (indien van toepassing)
Opvragen medische stukken (indien van toepassing)
Invoeren dossiergegevens voorblad (persoonsgegevens ed.)
Spellingscontrole en opmaak advies (vorm)
Bericht richting opdrachtgever
Facturering (opmaken en versturen)
Archivering

Medische haalbaarheidsonderzoeken

Bij MHO’s (medische haalbaarheidsonderzoeken) kan, indien cliënt daarvoor in aanmerking komt, worden gewerkt met een progressief tarief bovenop het door de Raad voor de Rechtsbijstand toegekende tarief op voorwaarde dat het daartoe bestemde formulier naar de RvR is gestuurd en goedkeuring is verleend (kopie aan medisch adviseur) en daarnaast 15 “normaal betalende” dossiers per aangeboden MHO worden geleverd.

Voor medische haalbaarheidsonderzoeken dient een offerte te worden aangevraagd.

 

NU OFFERTE AANVRAGEN

Specificatie wordt standaard meegestuurd met de factuur.

Jaarlijkse indexering van het tarief vindt plaats op 1 januari van ieder jaar.

Doordat Smas het gehele proces splitst, worden alle acties en werkzaamheden toegewezen aan de juiste medewerkers. Dit betekent dat u voor werkzaamheden van ons secretariaat een ander, lager tarief betaalt 
dan voor het advies van onze medisch adviseur. Op die manier werken wij efficiënt  en kunnen wij een reëel tarief aanbieden. 

 

 

BEWAAR UW CLIENT GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIER.

 

DIRECT AANMELDEN

 

  • SMAS BV
  • Hoofdvestiging : Donau 5-22, 7908 HA Hoogeveen
  • kvk: 73944904