X

 

 

Cookies & Privacy verklaring AVG

Algemeen Verordening Gegevensbescherming

Bedankt voor uw vertrouwen in Smas b.v. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met uw gegevens als u gebruik maakt van onze website, software en services.

 

We hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. We respecteren en beschermen de privacy van onze gebruikers op onze website en onze applicaties. We gebruiken uw gegevens alleen zodat u onze dienst goed kunt gebruiken. We zullen nooit gegevens verkopen aan derden! Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van u. Hebt u vragen over onze privacy statement? Laat het ons weten via email.

We geloven in transparante, duidelijk en eerlijke communicatie. Als we schrijven over 'u' of 'uw', dan bedoelen we u als gebruiker van onze dienstverlening. Dit kan zijn onze online applicatie en/of het bezoek aan onze website.

Schrijven we over 'wij', 'we', 'ons' of 'onze', dan bedoelen we Smas b.v. handelend ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73944904.

 

Nederlands recht

De rechtsverhouding tussen u en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Cookies

niet voor bij de koffie.

U laat gegevens bij ons achter wanneer u gebruik maakt van de website van Smas. De cookies (kleine tekstbestanden) die de website automatisch achterlaat op uw computer worden gebruikt om de website beter te laten functioneren op uw computer.

U kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van u browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van Vimeo en Youtube indien deze voorkomen in de site.

Cookies door derden

Bij het bezoeken van onze website worden tevens cookies geplaatst door de volgende derde partijen:

• Google Analytics (t.b.v. relevante advertentiecampagnes, het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen en conversietracking)

• Google Console (t.b.v. het analyseren van bezoeken en verkeersbronnen)

Tevens verzamelen we op de volgende manier uw gegevens via de website Smas:

• Navigatie door de website

• Invullen van formulieren

 

Doel van het bewaren van uw gegevens:

Smas bewaart en verwerkt u gegevens met de volgende doelen:

• Verzamelen en analyseren van statistieken om de website te optimaliseren;

• Het leveren van de producten en diensten

• Het opbouwen van een contacthistorie

Hoe beveiligen we u gegevens?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Smas streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Uw gegevens worden gebruikt voor administratieve en communicatie doeleinden tussen u en Smas, waaronder ook het versturen van de digitale overeenkomst en eventueel update emails, of nieuwsbrieven.

Indien reclame ongewenst is dan kan u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden en kan eenvoudig via de link in de mailing.

Onder de 16 jaar

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Inzicht in u gegevens

U hebt recht op inzage van uw opgeslagen gegevens; rectificatie of wissen van gegevens. U kan tegen de verwerking van u gegevens bezwaar maken. Dit wordt na aanleiding van de situatie beoordeeld. U heeft recht van overdracht van uw gegevens.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene NAW- en contactgegevens die wij opslaan:

Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt via de website of ander kanaal, telefonisch contact met ons opneemt en/of een overeenkomst met ons aangaat worden onderstaande gegevens van u opgeslagen:

• Bedrijfsnaam

• Voornaam

• Achternaam

• Adres

• Postcode

• Woonplaats

• e-mailadres

• Telefoonnummer

• Domeinnaam

• BTW nummer

Waarom

Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk om de overeenkomst met Smas te sluiten en het versturen van facturen en offertes.

U bent verplicht de benodigde gegevens te verstrekken aan Smas om tot een overeenkomst te komen of de dienst te continueren. Indien u niet de juiste gegevens verstrekt, of niet tijdig doorgeeft in geval van een wijziging in uw gegevens, is Smas gemachtigd u uit te schrijven als klant of de dienst op te schorten of te verwijderen.

Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, onze diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren en u te kunnen factureren. Om deze gegevens te kunnen verwerken gebruiken wij enkel diensten van betrouwbare partners (subverwerkers) die hebben laten zien dat uw gegevens veilig worden opgeslagen in Nederland

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Wanneer u niet meer gebruik maakt van onze dienstverlening worden de gegevens verwijderd.

 

Voldoen aan Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. De website bevat:

• Een SSL-certificaat

• Een cookie- en privacymelding conform AVG

We hebben strikte protocollen als het gaat om loginnamen en wachtwoorden en hebben we inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen en op verzoek verwijderen. Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen.

Klachten over uw persoonsgegevens verwerking kunt u melden bij Autoriteit persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?

We kunnen ons Privacy verklaring wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Onderaan staat de datum van deze huidige versie. We raden u daarom aan om regelmatig ons privacy verklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Websites van derden

Deze Privacy en Cookie verklaring is niet van toepassing op derde partijen websites die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Indien u nog vragen hebt over ons Privacy Statement, dan kun u contact met ons opnemen. Onze helpdesk helpt u graag verder als u informatie nodig hebt over u gegevens of als u deze wilt wijzigen. 

Versie 02-03-2019

 

  • SMAS BV
  • Hoofdvestiging : Donau 5-22, 7908 HA Hoogeveen
  • kvk: 73944904