X

 

 

MEDISCHE HAALBAARHEIDS-ONDERZOEKEN
specialistisch beoordeeld
door een medisch adviseur van het betreffende specialisme


Elk medisch haalbaarheidsonderzoek zal specialistisch worden beoordeeld door een medisch adviseur van
hetzelfde specialisme als de beklaagde, zodat u een gewogen oordeel krijgt.

Bij MHO’s (medische haalbaarheidsonderzoeken) kan, indien cliënt daarvoor in aanmerking komt, worden gewerkt met een progressief tarief bovenop het door de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) toegekende tarief op voorwaarde dat het daartoe bestemde formulier naar de RvR is gestuurd en goedkeuring is verleend (kopie aan medisch adviseur) en daarnaast 15 “normaal betalende” dossiers per aangeboden MHO worden geleverd.

Dit tarief heeft te gelden als een maximaal tarief. De uiteindelijke kosten zullen afhangen van de omvang van het dossier. Als peiljaar wordt genomen het volledige jaar twee jaar voorafgaande aan het jaar van de aanvraag.

Voor medische haalbaarheidsonderzoeken dient een offerte te worden aangevraagd. Hiertoe dient het dossier ter bepaling van de offerte, in zijn geheel te worden ingediend.

 

 

Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
RvR normen 2018
Eigen Bijdrage
SMAS
Totaalbedrag
voor MHO
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.100 € 100 € 300 t/m € 26.500
€ 19.101 - € 19.800 € 350 € 550 € 26.501 - € 27.500
€ 19.801 - € 20.800 € 500 € 700 € 27.501 - € 28.800
€ 20.801 - € 22.700 € 650 € 850 € 28.801 - € 32.100
€ 22.701 - € 26.900 € 800 € 1000 € 32.101 - € 38.000

 

BEWAAR UW CLIENT GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIER.

 

DIRECT AANMELDEN

 

 

 

  • SMAS BV
  • Hoofdvestiging : 't Harde 24, 9752VD Haren Gn
  • Nevenvestiging : Keulenstraat 8c, 7418ET Deventer
  • kvk: 73944904